In control met prestatiemetingen bij prestatiecontracten

 

Jeroen van der Horn, facilitair adviseur bij de gemeente Amsterdam

In control met prestatiemetingen bij prestatiecontracten

Jeroen van der Horn, facilitair adviseur bij de gemeente Amsterdam, is afgelopen studiejaar bij Ifmec cum laude geslaagd voor de Post-HBO Facility Management. Hij deed dit met het onderzoeksrapport “In control met prestatiemetingen bij prestatiecontracten”. Hierin gaf hij op heldere wijze weer wat nodig is bij het uitbesteden van onderhoudscontracten. Hoe meet je de verwachtingen die je in een dergelijk traject hebt gedefinieerd naar prestatie.

Jeroen Van Der Horn 221X300

Door Ted Walraven

Van der Horn zag een manier om zich verder te ontwikkelen door te kiezen voor de Post-HBO Facility Management bij Ifmec. Een opleiding die volgens hem goed aansluit bij zijn functie als facilitair adviseur bij de gemeente Amsterdam. “Ik ontwikkel me graag altijd verder, ben in september 2016 gestart en heb mijn onderzoeksrapport in oktober 2017 ingeleverd. Deze opleiding is modulair, dus je kunt het tempo aanpassen aan wat jou het best past, maar ik ga graag door. Ik zou graag de vervolgopleiding volgen, de MSc, maar neem daarvoor nu wel bewust een pauze.” 

Deze modulaire opleiding van Ifmec heeft als doel om facility managers te ondersteunen, om de ontwikkelingen om hen heen beter te begrijpen en hier vervolgens pro-actief en beleidsmatig op in te spelen. In de opleiding staan recente ontwikkelingen in het facilitaire werkveld centraal. In deze opleiding Post-HBO Facility Management wordt veel aandacht besteed aan de relatie tussen het facilitaire en primaire proces op strategisch niveau.

Van der Horn legt uit dat hij van deze opleiding onder meer heeft geleerd vanuit de module systeemleer hoe je ook op een andere manier naar de organisatie kunt kijken en bepaalde verbanden kunt leggen. “Vanuit de module Politiek Krachtenveld heb ik geleerd dat het binnen organisaties gaat om belangen en hoe je daarmee om moet gaan. Handig bij het dagelijks werk in zo’n grote gemeente. Ik heb geleerd met bepaalde vraagstukken anders om te gaan om te zorgen dat mijn advies beter wordt overgenomen.”

Hij kreeg zijn diploma uitgereikt door Leo Laanen van Ifmec die in zijn toespraak het vergelijk trok met een olifant waarbij het mechanisme van de olifant zichtbaar was. Met deze metafoor gaf hij aan hoe helder het rapport van Van der Horn was en sprak hij de tevredenheid van de examencommissie uit wat zich vertaalde in het predicaat ‘cum laude’. 

In zijn onderzoeksrapport ging Van der Horn dieper in op het meten van prestaties bij prestatiecontracten voor onderhoud. Ik ga in op wat onderhoud is en wat er dus wordt uitbesteed en hoe je de prestaties van de externe partij kan meten. Er zijn wel degelijk goede redenen om onderhoud uit te besteden, maar daarnaast moet je het wel controleren. Koppeling naar het primaire proces van de gemeente is daarbij zeer belangrijk. Neem bijvoorbeeld de stroomvoorziening die het altijd moet blijven doen en nooit mag uitvallen. Dat vergt onderhoud en om dat goed uit te besteden moet er goed inzicht zijn in wat onderhouden moet worden en hoe het onderhouden moet worden. 

“Dat is momenteel heel actueel bij de gemeente Amsterdam, omdat deze wil overgaan van inspanningscontracten naar prestatiecontracten.” De inzichten en conclusies in het onderzoeksrapport van Van der Horn zouden hierbij ondersteunend kunnen zijn. Hij heeft zijn bevindingen ter beschikking gesteld aan de betreffende afdeling, begin dit jaar zullen ze hier verder invulling aan gaan geven. 

Bij zijn onderzoek heeft hij veel gehad aan externe interviews bij onder andere de gemeente Rotterdam en de Hogeschool van Utrecht waar ze al eerder over zijn gegaan naar prestatiecontracten. “Ik wilde graag weten hoe ze het daar hebben geregeld en waar ze tegenaan zijn gelopen. Daar kun je veel van leren. Voor Amsterdam is het nieuw terrein en we willen het wel graag goed aanpakken.”