Tjongerschans

Over de opdrachtgever

Tjongerschans is een regionaal ziekenhuis in Heerenveen. Het werkt vanuit de filosofie dat de juiste zorg op de juiste plek het beste gestalte krijgt door verbindingen te leggen met patiënten en de gehele zorgketen. En door in te zetten op gastvrijheid en innovatie.

Meer weten over Tjongerschans? Bekijk ook eens hun website.

Onze bijdrage

Een consultant heeft als Facilitair Adviseur de logistieke processen binnen Tjongerschans geanalyseerd en geoptimaliseerd. Tevens heeft hij een adviesnota geschreven over de toekomst van de Logistieke afdeling. Hierbij werden het ziekenhuis diverse scenario's voorgelegd wat betreft de logistieke processen en de daarbij behorende voor- en nadelen. Het scenario waar uiteindelijk voor gekozen is betekende voor Tjongerschans een aanzienlijke financiële besparing en kwaliteitsinjectie ten opzichte van de aanwezige situatie.

Een andere consultant kon Tjongerschans helpen als teamleider Receptie en Beveiliging.

 

Tjongerschans