Brain Industries Campus

Over de opdrachtgever

Bij Brainport Industries Campus komt de beste hightech maakindustrie bij elkaar onder één dak. Dit is ontwikkeld voor en door de hightech maakindustrie om sneller en flexibeler in te kunnen spelen op waar de markt om vraagt.

Meer weten over Brainport Industries Campus? Bekijk ook eens hun website

Onze bijdrage

Een consultant heeft tijdelijk de functie van Manager Operations vervuld. Hij verzorgde het Asset Management en was verantwoordelijk voor de operationele en tactische regie van alle Soft- en Building Services op de Campus. Hierbij ging het vooral om de aansturing van leveranciers en partners en de diverse daarbij behorende projecten met betrekking tot de ontwikkeling van de Campus. De Manager Operations was tevens verantwoordelijk voor het relatiemanagement. Dit deed hij door het inventariseren van wensen en behoeften en het adviseren van huurders. Ook het verbinden van huurders en het ondersteunen van het ecosysteem van de campus behoorden tot het takenpakket.

Brain Industries Campus